Overwegingen

Ds. Wessel Westerveld, 21 juli 2019

Lucas 10:38-42 Gemeente van Jezus Christus, Maria, Martha en Christus. Een ontmoeting. Welke beelden komen op? Hoe kijken wij in dit verhaal naar Maria en naar Martha? Hoe is het ons overgeleverd van kindsbeen af aan? Spreek voor uzelf, u weet het, ik spreek nu

Ds. Wessel Westerveld, 14 juli 2019

Lukas 10:25-37 Als er één Bijbelverhaal is, dat bekend is, is dat toch het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Een bekend verhaal, waar je echter wel een heleboel kanten mee op kunt. Bijvoorbeeld: je kunt zeggen, dat dit verhaal laat zien, dat je moet oppassen

Ds. Wessel Westerveld, 7 juli 2019

Marcus 10:17-31 Jezus heeft net de kinderen gezegend. “Laat de kinderen tot mij komen, verhindert ze niet; want van mensen als zij is het koninkrijk van God; “ En dan begint ons verhaal: Als hij wil uittrekken om zijn weg te vervolgen, komt er één

Ds. René van der Rijst, 23 juni 2019

Lucas 8:26-39 Legioen heet hij – omdat er legio spoken in zijn hoofd huizen. Maar een legioen is natuurlijk ook een afdeling van het Romeinse leger. Zijn hoofd is bezet gebied. Er woedt een complete oorlog in zijn kop – en als ze hem niet

Ds. René van der Rijst, 16 juni 2019

Johannes 3:1-13 In de nacht komt een man bij Jezus – omdat hij in het duister tast, wakker ligt. Omdat hij het licht heeft gezien – iets als het licht – maar dat niet vatten kan.En hoe zou hij ook? Kun je uitleggen wat dat

Ds. Wessel Westerveld, 9 juni 2019

Handelingen 2:1-13 Gemeente voor Jezus Christus, Pinksteren: het is het feest van de geest, de wind, de Adem Gods. En hij waait waarheen hij wil. De geest of de wind waait waarheen hij wil – het is een vaste uitdrukking geworden om zoiets te zeggen

Ds. René van der Rijst, 2 juni 2019

  Johannes 14:15-21 In de traditie heeft deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren de naam ‘wezenzondag’ meegekregen. Jezus is er niet meer, de Geest is er nog niet – de gemeente blijft ‘verweesd’ achter. In een soort ‘niemandsland’. Alsof je het zelf uit moet zoeken

Ds. Wessel Westerveld, 30 mei 2019

Lucas 24: 45-53 De hemel. Voor de doden? Voor de levenden? Voor de ENE? “De hemelen zijn de hemelen van de ENE, de aarde gaf hij de zonen van Adam”, staat in de psalmen. De hemel voor de Eeuwige. De aarde voor de mensen. Voor

Ds. Wessel Westerveld, 26 mei 2019

Marcus 12:41-44 Het verhaal dat we zojuist hebben gelezen, zullen de meesten onder ons wel kennen. Het is bekend onder de door de Bijbelvertalers bedachte titel ‘het Penningske der Weduwe’. Dat staat dus nergens in de Bijbel, dat hebben we zelf bedacht, net als alle titels die boven Bijbelverhalen

Ds. René van der Rijst, 26 mei 2019

Johannes 14:23-29 Wat heb ik lief, als ik God liefheb – vroeg Augustinus zich af. Mooi gezegd natuurlijk, dat je God lief moet hebben boven alles. Of zoals Jezus zegt: ‘Wie mij liefheeft, houdt zich aan wat ik zeg.’ Maar wat is dat – God