Declaratieformulier voor musici

Musici ontvangen in onze gemeente een vergoeding voor hun prachtige klanken. De meeste vergoedingen zijn vastgesteld. Voor een aantal bijzondere concerten en muzikale bijdragen wordt de hoogte van de vergoeding vooraf afgesproken. De musicus vult het declaratieformulier-muziek-in-de-kerk in en stuurt deze naar kerkelijkbureau@kerkpleinhaarlemnoord.nl