Kerkdienst Immanuelkerk

9 mei 2021

Locatie

Immanuelkerk


023-5252116

U kunt helaas niet aanwezig zijn in de kerk.
U kunt de dienst in de Immanuelkerk volgen via de live stream.

Voorganger: ds. Mirjam Vermeij
Ouderling: Romke van Andel
Organist: Jeroen Kiel
Koster: Gerard Silvis
Techniek: Neleke Veefkind en Femke van Wieringen
Voorzang: Hans Germans, Isabel Kiel, Marianne Veefkind

Bij de dienst van zondag 9 mei – Zondag Rogate (‘Bidt!’)
Deze zondag volgen we de lezingen van het oecumenisch leesrooster:
Psalm 33 en een gedeelte uit Johannes 15.
Het thema is ‘Heb elkaar lief!’
Maar kan dat wel, de opdracht geven om elkaar lief te hebben?
Wat denkt u?
Tijdens de dienst kunt u luisteren naar het lied ‘Als de liefde niet bestond.’
Toon Hermans schreef het en verschillende artiesten zongen het, ook Wende Snijders begeleid door Amsterdam Sinfonietta.
U kunt het hier alvast beluisteren. Kijkt u mee, zondag om 10 uur of later? Dat kan via de links hieronder.
Van harte welkom!

Online diensten vanuit de Immanuelkerk
Klik op de afbeelding hiernaast voor de live stream van de kerkdienst. Deze start om 9.50 uur.


Terugkijken diensten

Dit kan via kerkdienstgemist.nl onder het kopje ‘uitzendingen’ of klik op de afbeelding hiernaast.

 

 

Collecte
Met de QR-Code van Givt kunt u uw collectegeld doneren. Dit kan van zaterdag t/m maandag.
In de Zondagsberichten leest u de bestemming van de collectes.
Rechtsonder in het scherm van de live stream kerkdiensten staat ook een knop naar Givt.

U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer:
NL15 INGB 0005 9020 06 tnv Diaconie PKN Haarlem-Noord en Spaarndam