Zondag in de Immanuelkerk

19 september 2021

Locatie

Immanuelkerk


023-5252116

In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Voorganger: ds. Gerrit van Reeuwijk (Alkmaar)
Organist: Aart Jan Huizing
Ouderling: Arno vd. Vuurst
Diaken: Corrie Germans
Lector: Johan Slik
Collectant: Johan Slik
Kinderkerk: Geke Huttinga
Crèche: Karien Bostelaar
Technici: Tim Kiel en Thyne Schop
Gastvrouwen: Jannie Herman, Lenie Oudshoorn, Jantine Kamstra
Koster: Hans Germans

Online dienstenvanuit de Immanuelkerk
Klik op de afbeelding hiernaast voor de live stream van de kerkdienst.
Deze start om 9.50 uur.
Terugkijken diensten vanuit de Immanuelkerk
Dit kan via kerkdienstgemist.nl onder het kopje ‘uitzendingen’ of klik op de afbeelding hiernaast.
Collecte
Met de QR-Code van Givt kunt u uw collectegeld doneren. Dit kan van zaterdag t/m maandag.
In de Zondagsberichten leest u de bestemming van de collectes.Rechtsonder in het scherm van de live stream kerkdiensten staat ook een knop naar Givt.U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer:
NL15 INGB 0005 9020 06 tnv Diaconie PKN Haarlem-Noord en Spaarndam