Kerkdienst Immanuelkerk 40dagentijd-4

14 maart 2021

10:00

Locatie

Immanuelkerk


023-5252116

U kunt helaas niet aanwezig zijn in de kerk.
U kunt de dienst in de Immanuelkerk volgen via de live stream.

Voorganger: ds. Christien Dekker
Organist: Jeroen Kiel
Technici:

Online diensten vanuit de Immanuelkerk
Klik op de afbeelding hiernaast voor de live stream van de kerkdienst. Deze start om 9.50 uur.

 

Terugkijken diensten
Dit kan via kerkdienstgemist.nl onder het kopje ‘uitzendingen’ of klik op de afbeelding hiernaast.

 

 

Collecte
Met de QR-Code van Givt kunt u uw collectegeld doneren. Dit kan van zaterdag t/m maandag.
In de Zondagsberichten leest u de bestemming van de collectes.
Rechtsonder in het scherm van de live stream kerkdiensten staat ook een knop naar Givt.

U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer:
NL15 INGB 0005 9020 06 tnv Diaconie PKN Haarlem-Noord en Spaarndam