Kerkdienst Oude Kerk

27 december 2020

10:00

Locatie

Oude Kerk

U kunt helaas niet aanwezig zijn in de kerk.
U kunt de dienst in de Immanuelkerk ook volgen via de live stream.

Voorganger: ds. Wessel Westerveld
Organist:

Kerkdienst online via stream in de Immanuelkerk, klik op de afbeelding:

 

 

Terugkijken van diensten, klik op de afbeelding:

 

 

 

Collecte
Met de QR-Code van Givt kunt u uw collectegeld doneren. Dit kan van zaterdag t/m maandag. In de Zondagsberichten leest u de bestemming van de collectes.

U kunt uw gift ook over maken op rekeningnummer:
NL15 INGB 0005 9020 06 tnv Diaconie PKN Haarlem-Noord