Zondag in de Immanuelkerk

31 oktober 2021

Voorganger: ds. Mirjam Vermeij
Organist: George Germans
Ouderling: Lia de Swart
Diaken: Karin Gouverneur
Lector: Martje de Voogd
Collectant: Wim Giebel
Technici: Job van der Rijst, Femke van Wieringen
Gastvrouwen: Jannie Herman, Irene Kroes
Koster: Willem Silvius

Online diensten vanuit de Immanuelkerk
Klik op de afbeelding hiernaast voor de live stream van de kerkdienst.
Deze start om 9.50 uur.

Terugkijken diensten vanuit de Immanuelkerk
Dit kan via kerkdienstgemist.nl onder het kopje ‘uitzendingen’ of klik op de afbeelding hiernaast.

 

Dit kan via kerkdienstgemist.nl onder het kopje ‘uitzendingen’ of klik op de afbeelding hiernaast.

 

Collecte
Met de QR-Code van Givt kunt u uw collectegeld doneren. Dit kan van zaterdag t/m maandag.
In de Zondagsberichten leest u de bestemming van de collectes.

Rechtsonder in het scherm van de live stream kerkdiensten staat ook een knop naar Givt.

U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer:
NL15 INGB 0005 9020 06 tnv Diaconie PKN Haarlem-Noord en Spaarndam