Zondag in de Immanuelkerk

24 oktober 2021

Voorganger: Gast
Organist: Jeroen Kiel
Ouderling: Ilonka Boomsma
Diaken: Isabel Kiel, Lenie Oudshoorn
Lector: Ebel Dijkstra
Collectant: Bob van de Berg
Technici: Nynke Kwakman, Laura Tiersma
Gastvrouwen: Els van de Berg, Lenie Oudshoorn
Koster: Willem Silvius

In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Online diensten vanuit de Immanuelkerk
Klik op de afbeelding hiernaast voor de live stream van de kerkdienst.
Deze start om 9.50 uur.

Terugkijken diensten vanuit de Immanuelkerk
Dit kan via kerkdienstgemist.nl onder het kopje ‘uitzendingen’ of klik op de afbeelding hiernaast.

 

Dit kan via kerkdienstgemist.nl onder het kopje ‘uitzendingen’ of klik op de afbeelding hiernaast.

 

Collecte
Met de QR-Code van Givt kunt u uw collectegeld doneren. Dit kan van zaterdag t/m maandag.
In de Zondagsberichten leest u de bestemming van de collectes.

Rechtsonder in het scherm van de live stream kerkdiensten staat ook een knop naar Givt.

U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer:
NL15 INGB 0005 9020 06 tnv Diaconie PKN Haarlem-Noord en Spaarndam