Kerkdienst 6 september

6 september 2020

10:00

Locatie

Oude Kerk

De Oude Kerk is open om de kerkdienst bij te wonen.
In het Protocol voor bezoekers Oude Kerk, gewijzigde versie van 16 juli leest u hoe wij dit veilig met u en voor u doen.

Reserveren/inschrijven om bij de diensten aanwezig te zijn is verplicht. U leest in het protocol hoe u dit kunt doen.

U kunt vanaf donderdag reserveren voor de dienst van de zondag erna.

Klik hier voor de online diensten vanuit de Immanuelkerk die ook nog steeds worden uitgezonden.
Klik hier om vorige diensten en andere bijdragen terug te kijken op ons YouTube kanaal ‘kerk in beeld’.

Collecte
Met de QR-Code van Givt kunt u uw collectegeld doneren. Dit kan van zaterdag t/m maandag. In de Zondagsberichten leest u de bestemming van de collectes.

U kunt uw gift ook over maken op rekeningnummer:
NL75 INGB 0002 9745 33 tnv Protestantse Gemeente Haarlem-Noord en Spaarndam