Kerkdienst 9 augustus

9 augustus 2020

Locatie

Immanuelkerk


023-5252116

De Immanuelkerk is open om de kerkdienst bij te wonen.
Hoe wij dit veilig voor u en met u doen, leest u in het protocol voor bezoekers Immanuelkerk – versie 27 juli

Reserveren/inschrijven om bij de diensten aanwezig te zijn is verplicht. U reserveert telefonisch.
Dit kan woensdag en donderdag de gehele dag en vrijdagochtend van 8.00 tot 10.00 uur op telefoonnummer: 023 – 52 52 116.
De aanmelddeadline is vrijdagochtend om 10 uur, aangezien daarna geen personeel meer in het gebouw is.
Spreekt u duidelijk uw naam en het aantal personen in op het antwoordapparaat? Hartelijk dank!

De online diensten vanuit de Immanuelkerk kunt u hieronder aanklikken.
De verbinding wordt ca. 10 minuten voor aanvang ingeschakeld.

U kunt hier vorige diensten en andere bijdragen terugkijken op ons YouTube kanaal ‘kerk in beeld’.

Collecte
Met de QR-Code van Givt kunt u uw collectegeld doneren. Dit kan van zaterdag t/m maandag.
In de Zondagsberichten leest u de bestemming van de collectes.

U kunt uw gift ook over maken op rekeningnummer:
NL75 INGB 0002 9745 33 tnv Protestantse Gemeente Haarlem-Noord en Spaarndam