Kerkdienst Pinksteren Immanuelkerk

U  kunt weer met maximaal 30 personen aanwezig zijn in de Oude Kerk en Immanuelkerk.
U kunt de dienst in de Immanuelkerk ook in de toekomst blijven volgen via de live stream.

Voorganger: ds. Christien Dekker
Ouderling: Gert Jonkers
Organist: Aart Jan Huizing
Koster: Willem Silvius
Techniek: Nynke Kwakman en Laura Tiersma
Voorzang: Henk Klaassen en Corina Klooster

Pinksteren in de Immanuelkerk en de Oude Kerk
Deze zondag kunnen we weer ‘echt’ naar de kerk! De Immanuelkerk en de Oude Kerk zijn open voor maximaal 30 bezoekers, met een veiligheidsprotocol in beide kerkgebouwen.
Zondag a.s. vieren we het Pinksterfeest. Een feest waarin we de Geest mogen ontvangen. We krijgen ‘iets’ – en ja, hoe stelt u zich dat voor, die Geest? Vuur en wind staat er in het verhaal in het bijbelboek Handelingen. Daar begint het mee. En dan? Wat komt er daarna?
Met Pinksteren krijgen we de Geest. En van wat je krijgt, mag je uitdelen! Mocht u één van de bezoekers in de Immanuelkerk of de Oude Kerk zijn, dan krijgt u deze opdracht letterlijk mee. U ontvangt bloemen, voor uzelf, en om weg te geven.
Een mooi en inspirerend Pinksterfeest gewenst.

Online diensten vanuit de Immanuelkerk
Klik op de afbeelding hiernaast voor de live stream van de kerkdienst.
Deze start om 9.50 uur.

Terugkijken diensten
Dit kan via kerkdienstgemist.nl onder het kopje ‘uitzendingen’ of klik op de afbeelding hiernaast.

 

Collecte
Met de QR-Code van Givt kunt u uw collectegeld doneren. Dit kan van zaterdag t/m maandag.
In de Zondagsberichten leest u de bestemming van de collectes.
Rechtsonder in het scherm van de live stream kerkdiensten staat ook een knop naar Givt.

U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer:
NL15 INGB 0005 9020 06 tnv Diaconie PKN Haarlem-Noord en Spaarndam