Zondag in de Immanuelkerk

26 september 2021

Voorganger: pastor Lidy Schutten
Organist: Marjon Ittner
Ouderling: Ria Schipper
Diaken: Coralie de Clercq
Lector: Iet Ockeloen
Collectant: Leendert Vermaas
Kinderkerk: Gert Jonkers
Crèche: Truus Jonkers
Technici: Nynke Kwakman, Job van der Rijst
Gastvrouwen: Anita van Andel, Irene Kroes, Henny van Keulen
Koster: Willem Silvius

Online diensten vanuit de Immanuelkerk
Klik op de afbeelding hiernaast voor de live stream van de kerkdienst.
Deze start om 9.50 uur.

Terugkijken diensten vanuit de Immanuelkerk
Dit kan via kerkdienstgemist.nl onder het kopje ‘uitzendingen’ of klik op de afbeelding hiernaast.

 

Collecte
Met de QR-Code van Givt kunt u uw collectegeld doneren. Dit kan van zaterdag t/m maandag.
In de Zondagsberichten leest u de bestemming van de collectes.

Rechtsonder in het scherm van de live stream kerkdiensten staat ook een knop naar Givt.

U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer:
NL15 INGB 0005 9020 06 tnv Diaconie PKN Haarlem-Noord en Spaarndam