LAATSTE NIEUWS

1 juni 2020

Langzamerhand mag er weer wat meer en dat betekent dat we ook weer aan ‘echte’ kerkdiensten gaan denken.
Als alles goed blijft gaan, willen we vanaf 1 juli de deur weer open zetten, zij het met de nodige beperkingen. Omdat we nu eenmaal anderhalve meter afstand moeten houden, kunnen er minder mensen in beide kerken. Met elkaar zingen en koffiedrinken na afloop kan ook niet. Neuriën misschien wel. En we kunnen elkaar in elk geval echt zien. We gaan kijken hoe het kan en wat er kan! U hoort er binnenkort meer van.

Omdat er in de zomer geen ruimte is voor iedereen blijven we de kerkdiensten vanuit de Immanuelkerk streamen en uitzenden via internet. Om de mensen die dat nu doen wat te ondersteunen, zijn we op zoek naar mensen die een handje willen helpen met filmen of met het streamen van de dienst. Uiteraard wijden we je van tevoren in alle geheimen van live streamen in. Aanmelden graag bij René v.d. Rijst.

Wij verzorgen video kerkdiensten via internet. Klik hier om deze te bekijken.

Gespreksgroepen en andere bijeenkomsten gaan niet meer door voor de zomer.
Enkele Verhalenhuis Haarlem activiteiten tot 30 personen worden vanaf juni weer opgestart.
Via deze pagina houden wij u van alle veranderingen op de hoogte.
Heeft u tussentijds nog vragen, dan kunt u deze stellen via: info@kerkpleinhaarlemnoord.nl

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente van Haarlem-Noord en Spaarndam