Zondag in de Oude Kerk

3 oktober 2021

Voorganger: dhr Koert Mostert (Leerdam)
Organist: Teun Zondag
Ouderling: Francis Benthem
Diaken: Ada de Vries
Lector: Kees Verhoeven
Collectant: Douwe Rozendal
Gastvrouwen: Anny Rozendal en Ada de Vries
Koster: Peter Duval Slothouwer
M.m.v. Marianne Wierenga, zang

Online diensten vanuit de Immanuelkerk
Klik op de afbeelding hiernaast voor de live stream van de kerkdienst. Deze start om 9.50 uur.


Terugkijken diensten vanuit de Immanuelkerk

Dit kan via kerkdienstgemist.nl onder het kopje ‘uitzendingen’ of klik op de afbeelding hiernaast.

 

Collecte
Met de QR-Code van Givt kunt u uw collectegeld doneren. Dit kan van zaterdag t/m maandag.
In de Zondagsberichten leest u de bestemming van de collectes.
Rechtsonder in het scherm van de live stream kerkdiensten staat ook een knop naar Givt.

U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer:
NL15 INGB 0005 9020 06 tnv Diaconie PKN Haarlem-Noord en Spaarndam