Zondag in de Oude Kerk

19 september 2021

Voorganger: ds. Hans Mast (Ter Heijde)
Organist: Teun Zondag
Ouderling: Iet Ockeloen
Diaken: Machteld Duval
Lector: Regine Born
Collectant: Baukje de Vries
Koster: Peter Duval Slothouwer
Mmv. :  Cora Glas

Online diensten vanuit de Immanuelkerk
Klik op de afbeelding hiernaast voor de live stream van de kerkdienst. Deze start om 9.50 uur.


Terugkijken diensten vanuit de Immanuelkerk

Dit kan via kerkdienstgemist.nl onder het kopje ‘uitzendingen’ of klik op de afbeelding hiernaast.

 

Collecte
Met de QR-Code van Givt kunt u uw collectegeld doneren. Dit kan van zaterdag t/m maandag.
In de Zondagsberichten leest u de bestemming van de collectes.
Rechtsonder in het scherm van de live stream kerkdiensten staat ook een knop naar Givt.

U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer:
NL15 INGB 0005 9020 06 tnv Diaconie PKN Haarlem-Noord en Spaarndam