Zondag in de Oude Kerk, 5 september 2021

U  kunt weer met maximaal 30 personen in de kerk aanwezig zijn.

Voorganger : dhr. Koert Mostert (Leerdam)
Organist :        Aart Jan Huizing
Ouderling:     
Paul Niemeijer
Diaken:             Coralie de Clerq
Lector:              Lida Carstens
Collectant:     Douwe Rozendal
Koster:              Peter Duval Slothouwer

Online diensten vanuit de Immanuelkerk
Klik op de afbeelding hiernaast voor de live stream van de kerkdienst. Deze start om 9.50 uur.


Terugkijken diensten vanuit de Immanuelkerk

Dit kan via kerkdienstgemist.nl onder het kopje ‘uitzendingen’ of klik op de afbeelding hiernaast.

 

Collecte
Met de QR-Code van Givt kunt u uw collectegeld doneren. Dit kan van zaterdag t/m maandag.
In de Zondagsberichten leest u de bestemming van de collectes.
Rechtsonder in het scherm van de live stream kerkdiensten staat ook een knop naar Givt.

U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer:
NL15 INGB 0005 9020 06 tnv Diaconie PKN Haarlem-Noord en Spaarndam