Zondag in de Immanuelkerk

30 januari 2022

Voorganger: ds. Mirjam Vermeij
Organist: Jeroen Kiel

Er gebeurt van alles op deze tweede ‘balansdag’. De Actie Kerkbalans is afgesloten. In Between zingt, een uitgesteld optreden van 24 december jl. We nemen afscheid van Paul Dekker als penningmeester van de diaconie; Corina Klooster en Maarten Visser worden bevestigd als diaken. Dan is er bijbellezing waarin vissers een nieuwe start maken in hun leven terwijl ze boten vol vis achterlaten. Én we gaan voorzichtig koffie drinken na de dienst … Zo is het een kleurig geheel.

Het lijkt op de eerste groene puntjes van de voorjaarsbloemen die boven de grond uitsteken. Het ‘oude’ seizoen is voorbij, er gaat (toch) iets nieuws beginnen!

Corona regels m.i.v. zondag 30 januari 2022
– Er wordt geen maximum aantal bezoekers meer gesteld.

– Reserveren vooraf is niet meer nodig, wel ligt bij binnenkomst een lijst klaar waar u uw naam opschrijft. Zo kunnen we u bij een eventuele uitbraak toch snel informeren.
– 1,5 meter afstand en mondkapje tot op uw plaats blijft
– Collecte vindt plaats in schalen na afloop en digitaal via Givt.
– Gevraagd wordt nog steeds te zingen op matig volume.
– Koffiedrinken na afloop van de dienst wordt weer mogelijk, echter alleen zittend aan tafels. Houdt u ook dan voldoende afstand!
– De live stream blijft wekelijks verzorgd worden vanuit de Immanuelkerk.
– De komende weken wordt het nog belangrijker dan anders om ons goed aan de basisregels te houden om u zelf en de andere kerkgangers te beschermen. Doet u daarom ook al bij de minste twijfel over klachten eerst een zelftest? Hartelijk dank!

Online diensten vanuit de Immanuelkerk

Klik op de afbeelding hiernaast voor de live stream van de kerkdienst.
Deze start om 9.50 uur.

Terugkijken diensten vanuit de Immanuelkerk
Dit kan via kerkdienstgemist.nl onder het kopje ‘uitzendingen’ of klik op de afbeelding hiernaast.

 

Collecte
Met de QR-Code van Givt kunt u uw collectegeld doneren. Dit kan van zaterdag t/m maandag.
In de Zondagsberichten leest u de bestemming van de collectes.

Rechtsonder in het scherm van de live stream kerkdiensten staat ook een knop naar Givt.

U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer:
NL15 INGB 0005 9020 06 tnv Diaconie PKN Haarlem-Noord en Sp