Zondag in de Oude Kerk

27 februari 2022

Voorganger: ds. Christien Dekker (Amsterdam)
Organist: Jeroen Kiel

Corona regels m.i.v. zondag 27 februari 2022
De Coronamaatregelen zijn inmiddels zo goed als losgelaten.
Het CIO geeft nog wel een paar adviezen voor de kerken.
Het gaat om het volgende:
– Fysiek collecteren in de Immanuelkerk alleen bij de deur ( geen zakken doorgeven).
– Koffiedrinken aan tafels. Dus niet in de rij staan bij de afgifte.
– In een deel van de kerkzaal blijven de stoelen op 1,5 meter afstand staan zodat kerkgangers kunnen kiezen om hier plaats te nemen.
Deze adviezen blijven van kracht tot er een nieuwe mededeling hierover volgt.

Online diensten vanuit de Immanuelkerk

Klik op de afbeelding hiernaast voor de live stream van de kerkdienst.
Deze start om 9.50 uur.

Terugkijken diensten vanuit de Immanuelkerk
Dit kan via kerkdienstgemist.nl onder het kopje ‘uitzendingen’ of klik op de afbeelding hiernaast.

 

Collecte
Met de QR-Code van Givt kunt u uw collectegeld doneren. Dit kan van zaterdag t/m maandag.
In de Zondagsberichten leest u de bestemming van de collectes.

Rechtsonder in het scherm van de live stream kerkdiensten staat ook een knop naar Givt.

U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer:
NL15 INGB 0005 9020 06 tnv Diaconie PKN Haarlem-Noord en Sp