Einde Fancy fair Immanuelkerk

De organisatoren van onze Fancy Fair hebben onlangs met elkaar overlegd over “hoe nu verder”. Dit heeft geleid tot een gesprek op 15 januari tussen deze organisatoren en ondergetekende namens de Kerkenraad.Direct kwam het onderwerp ter sprake: het aantal vrijwilligers voor de Fancy Fair neemt dramatisch af. Ouderen worden niet vervangen door nieuw jong bloed. De huidige organisatoren zijn unaniem: we stoppen ermee.

De honderden uren tijd van vrijwilligers staat niet in verhouding met de recente netto opbrengst van circa € 4.000. De Kleine Kerkenraad heeft in haar vergadering van 5 februari besloten gehoor te geven aan de duidelijke boodschap. Veel dank aan de organisatoren, ze hebben met warmte en inzet veel gedaan.Hun vrijwillige bijdrage en de mooie herinneringen aan de Fancy Fair gaan nooit verloren.