Contact

Locaties
________________________________


Immanuelkerk – Van Egmondstraat 5, 2024 XL, Haarlem, tel. 525 21 16
Koster: Martijn Renes
Openingstijden: ma, di, do 8.30–12 uur en 18.30–22 uur, vr 8.30–12 uur

 

 


Oude Kerk –
 Kerkplein 2, 2063 KB, Spaarndam
Koster: P. Duval Slothouwer – Westkolk 8, tel. 537 08 02
Dienstgebouw tel. 06-14 83 82 16
Openingstijden: april t/m oktober elke donderdag van 11–15 uur

 

 


Verhalenhuis Haarlem – van Egmondstraat 7, 2024XL, Haarlem

Informatie en vragen: verhalenhuishaarlem.nl/contact
06 – 24 75 76 28 (spreek het antwoordapparaat in met uw vraag of reservering)
Openingstijden: 45 minuten voor en na iedere activiteit

 

 

Kerkelijk bureau
________________________________


Adres: Van Egmondstraat 7, 2024 XL, Haarlem
Telefoon: 525 21 16
E-mail: kerkelijkbureau@kerkpleinhaarlemnoord.nl
Openingstijden: dinsdag en donderdag van 9.30–12 uur

 

 

Predikant
________________________________


ds. René van der Rijst
Telefoon: 529 94 50
E-mail: rene.vanderrijst@kerkpleinhaarlemnoord.nl

 

 

 

 

Ouderenpastor en coördinator bezoekwerk
________________________________


Eveline Masetti
Telefoon: 06-10 57 15 60 / 576 39 60,
E-mail: ec.masetti@kerkpleinhaarlemnoord.nl

 

 

 

Kerkenraad
________________________________

Voorzitter: Iet Ockeloen tel. 06-16 31 77 54
Scriba: Ilonka Boomsma tel. 527 37 13
E-mail: scriba@kerkpleinhaarlemnoord.nl

 

Diaconie
________________________________

E-mail: diaconie@kerkpleinhaarlemnoord.nl
Contact regio Noord: Lia de Swart tel. 525 50 03
Contact regio Zuid: Karin Gouverneur tel. 526 44 35

 

Redacties, Activiteiten en PR
________________________________

Keuzeformulier: Hoe wilt u op de hoogte blijven?
Noorderkwartier berichten worden automatisch doorgestuurd naar de website redactie
Noorderkwartier: noorderkwartier@kerkpleinhaarlemnoord.nl
Zondagsberichten: zondagsberichten@kerkpleinhaarlemnoord.nl
Websites: kerkpleinhaarlemnoord.nl , kerkpleinspaarndam.nl , verhalenhuishaarlem.nl
Facebook: facebook.com/Immanuelkerkhaarlem , facebook.com/verhalenhuishaarlem


PR- en Activiteiten coördinatie: Arno v.d. Vuurst de Vries
Telefoon: 06 – 40 16 94 74
E-mail: info@kerkpleinhaarlemnoord.nl

Informatie Verhalenhuis Haarlem
E-mail: info@verhalenhuishaarlem.nl

 

ING rekeningnummers
________________________________

Alle rekeningnummers t.n.v. PKN Haarlem-Noord en Spaarndam
Kerkbalans: NL81 INGB 0000 7190 78
Fonds kerkblad: NL76 INGB 0000 4956 80
Diaconie: NL15 INGB 0005 9020 06
ZWO commissie: NL49 INGB 0000 6175 13
Giften en collectebonnen: NL75 INGB 0002 9745 33