Contact

Predikant
________________________________

 

ds. Werner Pieterse
Bereikbaar van maandag t/m donderdag
Tel.: 06-41508135
werner.pieterse@kerkpleinhaarlemnoord.nl

 

 

Kerkenraad
________________________________

E-mail: scriba@kerkpleinhaarlemnoord.nl
Voorzitter: Ilonka Boomsma tel. 023 – 527 37 13
Scriba: Bert Pinkster

 

Diaconie
________________________________

E-mail: diaconie@kerkpleinhaarlemnoord.nl
Contact regio Noord: Isabel Kiel (tevens secretaris) tel. 06-10448105
Contact regio Zuid: Truus Jonkers (tevens voorzitter) tel. 023-5252019

 

Locaties
________________________________


Immanuelkerk – Van Egmondstraat 5, 2024 XL, Haarlem, tel. 525 21 16
E-mail: info@kerkpleinhaarlemnoord.nl
Koster/beheerder: Willem Silvius, 06-20 62 12 41
Openingstijden: ma, di, do, vr van 8.00–12 uur

 

 


Oude Kerk –
 Kerkplein 2, 2063 KB, Spaarndam, tel. 537 08 02
E-mail: info@kerkpleinhaarlemnoord.nl
Koster: P. Duval Slothouwer – Westkolk 8
Dienstgebouw tel. 06-14 83 82 16
Openingstijden: april t/m oktober elke donderdag van 11–15 uur

 

 


Verhalenhuis Haarlem – van Egmondstraat 7, 2024XL, Haarlem

Informatie en vragen: verhalenhuishaarlem.nl/contact
E-mail: info@verhalenhuishaarlem.nl
Openingstijden: 45 minuten voor en na iedere activiteit

 

 

Kerkelijk bureau
________________________________


Van Egmondstraat 7, 2024 XL, Haarlem
Telefoon: 525 21 16
E-mail: kerkelijkbureau@kerkpleinhaarlemnoord.nl
Openingstijden: donderdag van 9.30–12 uur

 

Redacties, Activiteiten en PR
________________________________

Keuzeformulier: Hoe wilt u op de hoogte blijven?

Noorderkwartier berichten worden automatisch doorgestuurd naar de website redactie
Noorderkwartier: noorderkwartier@kerkpleinhaarlemnoord.nl
Mails voor de Zondagsberichten worden automatisch doorgestuurd naar de website redactie
Zondagsberichten: zondagsberichten@kerkpleinhaarlemnoord.nl
Websites: kerkpleinhaarlemnoord.nl , kerkpleinspaarndam.nl , verhalenhuishaarlem.nl
Facebook: Immanuelkerkhaarlem  ,  Verhalenhuishaarlem
Instagram: Verhalenhuis_haarlem


PR- en Activiteiten coördinatie: Arno v.d. Vuurst de Vries
Telefoon: 06 – 40 16 94 74
E-mail: info@kerkpleinhaarlemnoord.nl

Informatie Verhalenhuis Haarlem
E-mail: info@verhalenhuishaarlem.nl

 

ING rekeningnummers
________________________________

Alle rekeningnummers t.n.v. PKN of Diaconie Haarlem-Noord en Spaarndam
Kerkbalans (vrijwillige bijdragen): NL81 INGB 0000 7190 78
Overige bankzaken: NL75 INGB 0002 9745 33
Diaconie: NL15 INGB 0005 9020 06