Kerkdiensten rooster

Aanvang diensten Immanuelkerk: 10:00 uur
Aanvang diensten Oude Kerk:  10:00 uur  (juni, juli en augustus 9:30 uur)
De kerkenraad neemt haar verantwoordelijkheid naar aanleiding van de landelijke Corona virus maatregelen en heeft daarom besloten om alle kerkdiensten in zowel de Immanuelkerk als de Oude Kerk te laten vervallen t/m 28 april.
Wel is besloten vanaf zondag 22 maart diensten via internet te verzorgen.
Via de website wordt u op de hoogte gehouden.

Datum Immanuelkerk, Haarlem-Noord Oude Kerk, Spaarndam
19 april pastor Eveline Masetti uit Zaandam ds. René van der Rijst
Deze dienst gaat niet door.
26 april ds. Wim van der Schee uit Haarlem Deze dienst gaat niet door.
3 mei ds. Jaap Huttenga uit Zeist
10 mei ds. Wim van der Schee uit Haarlem
17 mei ds. René van der Rijst
Dienst voor alle leeftijden m.m.v. Ameezing
ds. Otto Ruff uit Haarlem
Heilig Avondmaal
21 mei
Hemelvaartsdag
Geen dienst ds. René van der Rijst
24 mei ds. René van der Rijst
M.m.v. het Immanuelkoor o.l.v. Rob van de Eijkhof
ds. Francis Benthem uit Haarlem
31 mei
Pinksteren
ds. Kick Bras uit Haarlem
Oecumenische dienst
M.m.v. In Between
ds. René van der Rijst
M.m.v. de Cantorij o.l.v. Carole Kroese
7 juni pastor Eveline Masetti
Afscheidsdienst
14 juni pastor Lidy Schutten uit Purmerend ds. René van der Rijst
21 juni ds. René van der Rijst
Jeugd Overvliegdienst
pastor Eveline Masetti
28 juni ds. René van der Rijst
Kolkdienst
5 juli