Overwegingen

Ds.René van der Rijst, 6 januari 2019

Matteus 2:1-12 Zo schilderde Rembrandt – of één van zijn leerlingen – de wijzen uit het Oosten. Als machtige heren, oosterse koningen met een uitgebreid gevolg van dienaren, slaven, knechtjes. In mijn verbeelding zijn ze maar met z’n drieën. Zo duiken ze ook in kerststalletjes

Ds. Theo Hop, 13 januari 2019

Genesis 28:10-22 Markus 1:35-39 Een paar weken geleden was ik in een kerkdienst, waarin de voorganger de dienst zo begon: … zijn we nu stil om God te ontmoeten … Deze woorden hebben me erg bezig gehouden. Zozeer zelfs dat ik dit aan de orde wilde stellen in een kerkdienst.

Ds. Francis Benthem, 23 december 2018

Lukas 1:46-57 Op zoek naar de lezingen die voor deze zondag op het leesrooster staan, deed ik een ontdekking, die mij verbaasde: traditiegetrouw wordt het begin van Lucas gelezen, maar de lofzang van Maria wordt weggelaten. En toen viel me in, bedacht ik, dat dat

Ds. René van der Rijst, 16 december 2018

Sefanja 3:1-8 Sefanja 3:14-20 Inleiding De lezingen van vanmorgen vormen een soort tweeluik. Donker en licht. Onheil en heil. Het gaat ook over twee steden: Ninevé en Jeruzalem. Ninevé, de hoofdstad van het Assyrische rijk is de spreekwoordelijke plek des onheils. Ninevé is ‘de hel

Ds. Wessel Westerveld, 9 december 2018

Lucas 3: 1-6 Gemeente voor Jezus Christus, Voor wie vaak in de kerk komen – en de meesten, die steeds minder worden overigens – komen dat, zijn sommige teksten in sommige jaargetijden inmiddels zeer vertrouwd. Dat geldt vast ook voor de tekst van vandaag. Steevast

Ds. René van der Rijst, 2 december 2018

Openbaring 1:9-11 en 8:1-4 De wereld van Johannes is klein geworden. Hij is verbannen of gevlucht naar Patmos – een eiland dat nog iets kleiner is dan Schiermonnikoog. Zo moet hij zich ook haast gevoeld hebben: afgesneden van de wereld, een eiland in een zee

Ds. Wessel Westerveld, 25 november 2018

Prediker 3 Een heel bekende passage, niet alleen voor kerkmensen of Bijbelkenners. Het is een Bijbeltekst, die ingeslepen is in onze cultuur. Zo zeggen we ‘alles op zijn tijd’ en ‘er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan’. Je kunt

Ds. René van der Rijst, 25 november 2018

Psalm 103 (in een vertaling van Huub Oosterhuis) Je zou deze Psalm als een soort spiegel kunnen lezen. Een open vraag, die uitnodigt tot bespiegeling, bezinning. ‘Duren zal de liefde van God’. En ik? En jij? Hoe is het met de ‘duur’ van onze liefde?

Ds. Wessel Westerveld, 18 november 2018

Prediker 1:1-11 Nico ter Linden zegt: de randfiguren zijn dikwijls het boeiendste, en zo is het. De naam zegt het al: randfiguur; ze bivakkeren aan de grenzen van ons denken. Niet als grensbewakers – want daar hebben we de orthodoxie voor. (Denk en geloof tot

Ds. René van der Rijst, 18 november 2018

Marcus 12:38-44 In een interview kort na zijn aantreden, zei Paus Franciscus dat er in de kerk ‘rumoer’ hoort te zijn. Dat is wat profetische figuren doen, meende hij: ze doen stof opwaaien, ze maken er een zooitje van. Verrassende woorden voor iemand die net