Overwegingen

Ds. René van der Rijst, 19 mei 2019

Johannes 13:31-35 Het is tijdens het laatste avondmaal. Jezus heeft net de voeten van zijn leerlingen gewassen en aangekondigd dat één van de leerlingen hem verraden zal. Als Judas de zaal verlaten heeft, spreekt Jezus deze woorden: ‘Nu wordt de glorie van de mensenzoon zichtbaar.’

Ds. René van der Rijst, 12 mei 2019

Johannes 13:33-34 In 2013 werd U2 gevraagd om de titelsong te schrijven voor de film: ‘Mandela: Long walk to Freedom’, over het leven van Nelson Mandela. Niet lang daarna overleed Mandela op 95-jarige leeftijd. Hoe kun je de betekenis en de inspiratie van Nelson Mandela

Ds. J. Wind, 28 april 2019

Lucas 24: 33-49 Efeziërs 4:14-18 “En terwijl ze nog aan het vertellen waren kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: vrede zij met jullie” Gemeente van onze Here Jezus Christus, Het zal je maar gebeuren een dierbare die je hebt moeten afstaan aan

Ds. René van der Rijst, 31 maart 2019

Mattheus 26:57–68 Daar staat hij. Moederziel alleen tegenover zijn aanklagers. Niemand die voor hem opkomt. Alleen Petrus staat nog ergens buiten, maar weldra zal ook hij in de nacht verdwijnen. Hij is onschuldig – maar zijn schuld staat al vast. Het proces is er alleen

Ds. Wessel Westerveld, 24 maart 2019

Mattheüs 26: 47-56 Gemeente voor Jezus Christus, Judas – hij fascineert mij. Zo veel beweging in één mens – liefde, angst, passie, en haat… Haat ook? Nou ja, ik noemde het al in de inleiding, in elk geval heeft Judas zich niet geliefd gemaakt bij

Ds. René van der Rijst, 17 februari 2019

Ester 7:1-8:2 Inleiding Nadat ze de ‘miss-Perzië-verkiezing’ gewonnen heeft, is Ester koningin geworden. Een Joods weesmeisje opgeklommen tot koningin. Het lijkt een sprookje – maar dat is het niet. Want het eindigt niet hier, met ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’. Integendeel: hier begint het

Ds. René van der Rijst, 10 februari 2019

Ester 5 Inleiding Het verhaal van Ester, waar we vandaag een gedeelte uit lezen, lijkt aanvankelijk een soort sprookje. Een sprookje over een weesmeisje dat koningin wordt. Het speelt zich ergens in de ballingschap af. De koning, Ahasveros, heeft zijn oude koningin ontslagen omdat ze niet naar zijn

Ds. Theo Hop, 13 januari 2019

Genesis 28:10-22 Markus 1:35-39 Een paar weken geleden was ik in een kerkdienst, waarin de voorganger de dienst zo begon: … zijn we nu stil om God te ontmoeten … Deze woorden hebben me erg bezig gehouden. Zozeer zelfs dat ik dit aan de orde wilde stellen in een kerkdienst.

Ds. Wessel Westerveld, 6 januari 2019

Mattheüs 2, 1-12 Elk jaar komt ‘t ie terug – en zo moet dat ook zijn – sommige lezingen zijn als een jaarlijkse gedachtenis zodat we weer weten: “o ja, is ook zo, dáár is het de EEUWIGE om te doen.” Dit is zo’n verhaal.

Ds.René van der Rijst, 6 januari 2019

Matteus 2:1-12 Zo schilderde Rembrandt – of één van zijn leerlingen – de wijzen uit het Oosten. Als machtige heren, oosterse koningen met een uitgebreid gevolg van dienaren, slaven, knechtjes. In mijn verbeelding zijn ze maar met z’n drieën. Zo duiken ze ook in kerststalletjes