Overwegingen

Ds. René van der Rijst, 23 juni 2019

Lucas 8:26-39 Legioen heet hij – omdat er legio spoken in zijn hoofd huizen. Maar een legioen is natuurlijk ook een afdeling van het Romeinse leger. Zijn hoofd is bezet gebied. Er woedt een complete oorlog in zijn kop – en als ze hem niet

Ds. René van der Rijst, 16 juni 2019

Johannes 3:1-13 In de nacht komt een man bij Jezus – omdat hij in het duister tast, wakker ligt. Omdat hij het licht heeft gezien – iets als het licht – maar dat niet vatten kan.En hoe zou hij ook? Kun je uitleggen wat dat

Ds. René van der Rijst, 2 juni 2019

  Johannes 14:15-21 In de traditie heeft deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren de naam ‘wezenzondag’ meegekregen. Jezus is er niet meer, de Geest is er nog niet – de gemeente blijft ‘verweesd’ achter. In een soort ‘niemandsland’. Alsof je het zelf uit moet zoeken

Ds. Wessel Westerveld, 26 mei 2019

Marcus 12:41-44 Het verhaal dat we zojuist hebben gelezen, zullen de meesten onder ons wel kennen. Het is bekend onder de door de Bijbelvertalers bedachte titel ‘het Penningske der Weduwe’. Dat staat dus nergens in de Bijbel, dat hebben we zelf bedacht, net als alle titels die boven Bijbelverhalen

Ds. René van der Rijst, 26 mei 2019

Johannes 14:23-29 Wat heb ik lief, als ik God liefheb – vroeg Augustinus zich af. Mooi gezegd natuurlijk, dat je God lief moet hebben boven alles. Of zoals Jezus zegt: ‘Wie mij liefheeft, houdt zich aan wat ik zeg.’ Maar wat is dat – God

Ds. Wessel Westerveld, 19 mei 2019

Deuteronomium 6:1-9 “Sjema Jisraël Adonai Elohénu Adonai Èchad!” Hoor, Israël!- de Ene is onze God, de Ene alleen! Het sjema. De geloofsbelijdenis van Israël. Sjema! Hoor! Horen is van buiten. Horen is ontvangen. Horen is niet zelf bedacht, uitgezocht, of bij-elkaar-gemindfullnesst… Het is nóg anders

Ds. René van der Rijst, 19 mei 2019

Johannes 13:31-35 Het is tijdens het laatste avondmaal. Jezus heeft net de voeten van zijn leerlingen gewassen en aangekondigd dat één van de leerlingen hem verraden zal. Als Judas de zaal verlaten heeft, spreekt Jezus deze woorden: ‘Nu wordt de glorie van de mensenzoon zichtbaar.’

Ds. René van der Rijst, 12 mei 2019

Johannes 13:33-34 In 2013 werd U2 gevraagd om de titelsong te schrijven voor de film: ‘Mandela: Long walk to Freedom’, over het leven van Nelson Mandela. Niet lang daarna overleed Mandela op 95-jarige leeftijd. Hoe kun je de betekenis en de inspiratie van Nelson Mandela

Ds. J. Wind, 28 april 2019

Lucas 24: 33-49 Efeziërs 4:14-18 “En terwijl ze nog aan het vertellen waren kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei: vrede zij met jullie” Gemeente van onze Here Jezus Christus, Het zal je maar gebeuren een dierbare die je hebt moeten afstaan aan

Ds. Wessel Westerveld, 21 april 2019

Marcus16:1-6 Gemeente van Jezus Christus, gemeente voor Jezus Christus, Als het getuigenis van dat lege graf met die weggerolde steen had ontbroken aan dit verhaal, had  dan het verhaal van die wijze rabbi uit Nazareth het gehaald tot in onze tijd? Of was Jezus Christus