Overwegingen

Wessel Westerveld, 18 februari 2018

Emiel Driftenaar, moeilijk verhaal, uit huis gezet, vol agressie, verslaafd, schulden…Helemaal aan de grond. Het is midden in de nacht, hij is klaar om te springen van een brug. Emiel, hij – als velen – heeft het verhaal van Jezus in de woestijn doorleefd, zelf

Ds. René van der Rijst, 18 februari 2018

Mattheus 4:1-11 Als kind van een jaar of 5 beklom ik met mijn oma de Lange Jan in Amersfoort. Bijna honderd meter hoog – uit de tijd dat ze nog kerktorens bouwden met Babylonische afmetingen. Ik kan me dat zelf niet meer herinneren, maar mijn

Ds. Wessel Westerveld, 11 februari 2018

Wist u het – de mens bijna goddelijk gemaakt?  (Psalm 8) Dikwijls leggen we de nadruk op “bijna” als om te zeggen: dus niet goddelijk, en kijk goed om je heen, dat klopt wel, want wat een puinbak… Ja, het kan beter – maar het

Ds. Wessel Westerveld, 28 januari 2018

Jezus, de “dorpsgek” en “het dorp” – een mooi verhaal uit Marcus over hoe vaste beelden schuiven als Jezus het woord neemt en het openbreekt: wat je ziet, is het niet: het is altijd anders dan je dacht… Marcus 1: 21-28 Jezus. Hij is gedoopt,

René van der Rijst, 21 januari 2018 (oecumenische viering)

De liturgie voor de week voor de eenheid van gebed komt dit jaar uit het Caribisch gebied, de eilanden in Midden-Amerika, waartoe ook de Antillen behoren. Een gebied waar veel voormalige slaven wonen naast de oorspronkelijke, indiaanse bevolking. Zij kozen voor het thema ‘bevrijding’. Bevrijding ‘recht

Ds. René van der Rijst, 7 januari 2018

Matteus 2:1-12 Op de voorkant van de Orde van Dienst ziet u hoe Rembrandt – of één van zijn leerlingen – de wijzen uit het Oosten schilderde. Als machtige heren, oosterse koningen met een uitgebreid gevolg van dienaren, slaven, knechtjes. In mijn verbeelding zijn ze

Ds. Wessel Westerveld, 10 december 2017

Jesaja 11 2e zondag van Advent. De periode van verwachting, tussen (cliché – maar ja, die zijn dikwijls waar) hoop en vrees. Die wonderlijke dubbele beweging in ons gemoed van ‘het wordt nooit wat’ en ‘hoe goed zal het zijn – nee, is het al!’

Ds. René van der Rijst, 10 december 2017

Jesaja 2:2-5 en Romeinen 15:4-13 Jesaja droomt. Hij droomt van alles andersom. De volken trekken op naar Jeruzalem – maar nu niet om haar te veroveren, maar om in de leer te gaan bij God. Om te leren wat recht is. Eindelijk is Jeruzalem een

Ds. René van der Rijst, 3 december 2017

Jesaja 40:1-11 en Marcus 13:24-29 In het duister van de tijden klinkt een stem: ‘Troost, troost mijn volk.’ Het is genoeg geweest, jullie gevangenschap, jullie slavernij. De maat is vol. Het is in Babel, ergens in de 6e eeuw voor Christus. Het is van alle

Ds. Wessel Westerveld, 26 november 2017

Ezechiël 37:1-6 We gedenken wie ons zijn voorgegaan in leven en sterven – we noemen de namen van onze geliefden. We zoeken naar de betekenis van de doden onder ons – en naar het vertrouwen in de Levende – God (of zo). Overweging Vandaag komen