Overwegingen

Ds. Francis Benthem, 25 augustus 2019

Mattheus 13: 44-51 Praten over God is moeilijk, misschien moet je zeggen onmogelijk (en dat zegt een dominee, een dienaar des Woords. die daar ook nog eens haar brood mee heeft verdiend.) Maar het is echt zo. Of je zit zo in een heftige discussie

Ds. René van der Rijst, 18 augustus 2019

Genesis 6:1-6 Inleiding We lezen de komende tijd ‘vreemde verhalen’. Van die bijbelteksten waarvan je denkt: wat is dat? Wat moet ik daarmee? Van die verhalen die mijn oma bij voorkeur oversloeg. Als opa aan tafel bij het eten aan zo’n verhaal begon, dan onderbrak

Ds. René van der Rijst, 11 augustus 2019

Lucas 12:32-40 Op vakantie dit jaar waren we, onder andere, in Neurenberg. In de zaal waar, net na de oorlog, de Neurenberger processen plaatsvonden. Waar kopstukken uit Hitler-Duitsland terecht stonden. Natuurlijk, het is geen nieuw verhaal voor mij. En toch, toch raak je weer onder

Ds. Wessel Westerveld, 21 juli 2019

Lucas 10:38-42 Gemeente van Jezus Christus, Maria, Martha en Christus. Een ontmoeting. Welke beelden komen op? Hoe kijken wij in dit verhaal naar Maria en naar Martha? Hoe is het ons overgeleverd van kindsbeen af aan? Spreek voor uzelf, u weet het, ik spreek nu

Ds. Wessel Westerveld, 14 juli 2019

Lukas 10:25-37 Als er één Bijbelverhaal is, dat bekend is, is dat toch het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Een bekend verhaal, waar je echter wel een heleboel kanten mee op kunt. Bijvoorbeeld: je kunt zeggen, dat dit verhaal laat zien, dat je moet oppassen

Ds. Wessel Westerveld, 7 juli 2019

Marcus 10:17-31 Jezus heeft net de kinderen gezegend. “Laat de kinderen tot mij komen, verhindert ze niet; want van mensen als zij is het koninkrijk van God; “ En dan begint ons verhaal: Als hij wil uittrekken om zijn weg te vervolgen, komt er één

Ds. René van der Rijst, 23 juni 2019

Lucas 8:26-39 Legioen heet hij – omdat er legio spoken in zijn hoofd huizen. Maar een legioen is natuurlijk ook een afdeling van het Romeinse leger. Zijn hoofd is bezet gebied. Er woedt een complete oorlog in zijn kop – en als ze hem niet

Ds. René van der Rijst, 16 juni 2019

Johannes 3:1-13 In de nacht komt een man bij Jezus – omdat hij in het duister tast, wakker ligt. Omdat hij het licht heeft gezien – iets als het licht – maar dat niet vatten kan.En hoe zou hij ook? Kun je uitleggen wat dat

Ds. Wessel Westerveld, 9 juni 2019

Handelingen 2:1-13 Gemeente voor Jezus Christus, Pinksteren: het is het feest van de geest, de wind, de Adem Gods. En hij waait waarheen hij wil. De geest of de wind waait waarheen hij wil – het is een vaste uitdrukking geworden om zoiets te zeggen

Ds. René van der Rijst, 2 juni 2019

  Johannes 14:15-21 In de traditie heeft deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren de naam ‘wezenzondag’ meegekregen. Jezus is er niet meer, de Geest is er nog niet – de gemeente blijft ‘verweesd’ achter. In een soort ‘niemandsland’. Alsof je het zelf uit moet zoeken