Volwassenen koren

Immanuelkoor
Het Immanuelkoor neemt al 65 jaar een vaste plaats in als het gaat om het ondersteunen van de muzikale invulling van de kerkdiensten in de Immanuelkerk. Zij zingen met name klassiek repertoire. Daarnaast geeft het koor ook nog aparte concerten zoals het Stabat Mater van Jenkins in de dienst van Goede Vrijdag in de Oude Kerk te Spaarndam, het Requiem van Fauré op 4 november en tenslotte de ‘Lessons & Carols’ op 23 december in de Immanuelkerk. Voor deze concerten kun je je ook opgeven als projectlid. Het koor is nog op zoek naar sopranen, alten en 1 tenor. Dirigent is Rob v.d. Eijkhof, vaste organist is Jeroen Koopman. Het koor zingt iedere woensdagavond in de Immanuelkerk. Meer informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw Soeteman.

Gelegenheidskoor Ad Libitum
In het jubileumseizoen 2014-2015 heeft een aantal maal een gelegenheidscantorij (Cantorij Ad Libitum) meegezongen in de vieringen. De idee was, om tweemaal bij elkaar te komen om dan twee of drie liederen te oefenen voor de viering van de zondag. Ad Libitum zingt ook in de toekomst door.  Iedereen (vrouwen en mannen) die van zingen houdt kan zich hiervoor aanmelden. Een beetje geoefende zanger is overigens wel handig. We zingen bijvoorbeeld een canon of Taizélied, iets
eenstemmigs of liederen waar juist ook een partij voor de cantorij en de gemeente is geschreven. Data verschijnen in het Noorderkwartier, de Zondagsberichten en zijn ook hieronder te zien. Er wordt over het algemeen tweemaal in de kerk geoefend. Op zondagmorgen wordt nog even kort ingezongen van 9.15 tot 9.30 uur. Heeft u vragen hierover? Bel of mail Aart Jan Huizing: 06-53169472 of aartjanhuizing@gmail.com

Op dit moment zijn er nog geen nieuwe data gepland voor Ad Libitum.


Cantorij Oude Kerk

Een cantorij is een kerkkoor, dat geleid wordt door een cantor. Een cantorij onderscheidt zich van andere koren door zijn liturgische functie: de cantorij treedt niet op in een kerkdienst, maar neemt deel aan het geheel van de liturgie. De cantorij maakt dus deel uit van de gemeente en bestaat ook veelal uit gemeenteleden. Op 1 april 2010 nam Carole Kroese het stokje over van Sanne Nieuwenhuizen. Op een plezierige manier besteedt Carole veel aandacht aan de individuele zangtechniek en de ensemblevorming. Om de zes weken en meestal op kerkelijke hoogtijdagen, zoals Pasen, Pinksteren, de laatste zondag van het kerkelijk jaar en Kerstmis ondersteunt de cantorij de gemeentezang.

Momenteel bestaat de cantorij uit 15 leden. De repetities zijn dinsdagmorgen van 9.30 – 10.30 uur in de Oude Kerk in Spaarndam. Op dit moment bedraagt de contributie €120,00 per jaar. Hun devies is: Zingen geeft plezier! Wilt u vooraf nog wat meer informatie neemt u dan contact op met een van de leden: Gerda Bakker 06-19298604 of John Soff 023-5370046.