Ouderen

De meeste activiteiten in onze gemeente zijn voor alle leeftijden want je bent zo jong als je je voelt. Toch is het ook goed en fijn om af en toe met oudere leeftijdgenoten samen te zijn, te praten en verhalen uit te wisselen. Zinvol en gezellig!

Vitaal 50+ overdag
Samen met Verhalenhuis Haarlem, Seniorenclub Haarlem, Zorgbalans en Kennemerhart wordt iedere eerste dinsdag van de maand een cultureel programma georganiseerd voor iedereen die liever overdag dan ’s avonds komt. Theater, muziek, film en vertellingen wisselen elkaar af, en uiteraard hebben alle activiteiten een zingevings component. Klik hier voor het actuele programma en om te reserveren.

Ouderenkerstfeest
Jaarlijks wordt in de week voor kerst een speciale viering gehouden voor ouderen. Deze vindt overdag plaats. Meer informatie bij de diaconie: isabel.kiel@kerkpleinhaarlemnoord.nl

Oecumenische ouderendag
De oecumenische ouderendag vindt jaarlijks in het voorjaar plaats in de Immanuelkerk. Voor deze dag wordt een gelegenheidskoor samengesteld. Afgelopen maart waren maar liefst 120 ouderen van katholieke en protestantse huize aanwezig bij deze middag die in het teken stond van een hapje en een drankje, zonnebloemen en het thema ‘een plaats in ons midden’.  Contactpersoon: Lenie Oudshoorn, tel:5263694.