Ouderen

Ouderenpastor – Eveline Masetti

 

De meeste activiteiten in onze gemeente zijn voor alle leeftijden want je bent zo jong als je je voelt. Toch is het ook goed en fijn om af en toe met oudere leeftijdgenoten samen te zijn, te praten en verhalen uit te wisselen. Zinvol en gezellig!

Onze ouderenpastor Eveline Masetti zorgt voor al deze activiteiten. U kunt haar altijd benaderen met vragen of uitnodigen voor een goed gesprek: tel. 06-10571560 of ec.masetti@kerkpleinhaarlemnoord.nl .


Gespreksgroep “Meer dan koetjes en kalfjes”
Deze gespreksgroep komt iedere laatste dinsdagmorgen van de maand bij elkaar van 10.00 tot 12.00 uur in de Immanuelkerk. Tijdens de bijeenkomst bespreken we Bijbelse en maatschappelijke onderwerpen. De bijeenkomsten zijn op:

 


Seizoensbijeenkomsten

We vinden het belangrijk dat ouderen elkaar kunnen ontmoeten rondom bezinning en mogen genieten van gezellige momenten samen. Bent u 80 jaar of ouder? Dan bent u welkom op onze seizoenbijeenkomsten die wij organiseren op dinsdagen van 14.00 – 16.00 uur. U mag een familielid, vriend of vriendin of goede buur meenemen. De data vindt u in Noorderkwartier of kunt u opvragen bij Eveline Masetti: ec.masetti@kerkpleinhaarlemnoord.nl .

 

 

Vitaal 50+ overdag
Samen met Verhalenhuis Haarlem, Seniorenclub Haarlem, Zorgbalans en Kennemerhart wordt iedere eerste dinsdag van de maand een cultureel programma georganiseerd voor iedereen die liever overdag dan ’s avonds komt. Theater, muziek, film en vertellingen wisselen elkaar af, en uiteraard hebben alle activiteiten een zingevings component. Klik hier voor het actuele programma en om te reserveren.


Gespreksgroep Rouwbegeleiding
In het voorjaar is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de gespreksgroep “Rouwen en verder”. Doel ervan is dat men in gesprek met lotgenoten meer inzicht krijgt in het eigen rouwproces en daarmee het gemis een plek kan geven. In het dagelijks leven krijg je als rouwende weinig kans om over je verdriet, het gemis, je emoties te praten. Het leven gaat door. Op verjaardagen, feestdagen kan het gemis nog heel groot zijn. Maar men vindt het naar als je moet huilen. Tijdens de gespreksgroep kun je met elkaar zonder terughoudendheid en schroom heel goed over dergelijke onderwerpen praten.

Er worden acht bijeenkomsten gepland en een evaluatiebijeenkomst. Elke bijeenkomst staat in het teken van een bepaald thema zoals afscheid, eenzaamheid, boosheid, de draad van het leven oppakken, enz. Om elkaar beter te leren kennen en om het vertrouwen te laten groeien binnen de groep is het nodig om alle acht bijeenkomsten te volgen. De groep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers, die afkomstig kunnen zijn uit de Protestantse Gemeente Haarlem Noord –Spaarndam en de buurt.

 

“Uit het leven gegrepen”
Luisteren en vertellen aan de hand van thema’s uit ieders leven.
In de verhalengroep vertellen we elkaar persoonlijke gebeurtenissen en/of herinneringen. Dit gebeurt rondom een bepaald thema. Naar elkaar luisteren en op elkaars verhalen reageren, staat centraal. De deelnemers bepalen zelf het thema voor een volgende verhalenbijeenkomst. U kunt denken aan beroepen, de plaats waar men is opgegroeid, een bijzondere schooldag, de betekenis van muziek in het leven, een bijzondere feestdag, talenten enzovoort. Om te kunnen deelnemen is het belangrijk dat u het leuk vindt om iets uit uw eigen leven aan anderen te vertellen. Maar ook dat u graag luistert naar het verhaal van een ander. De bedoeling is dat we met een vaste groep die bestaat uit maximaal 10 personen, maandelijks bij elkaar komen.

 

Oecumenische ouderendag
De oecumenische ouderendag vindt jaarlijks in het voorjaar plaats in de Immanuelkerk. Voor deze dag wordt een gelegenheidskoor samengesteld. Afgelopen maart waren maar liefst 120 ouderen van katholieke en protestantse huize aanwezig bij deze middag die in het teken stond van een hapje en een drankje, zonnebloemen en het thema ‘een plaats in ons midden’.  Contactpersoon: Lenie Oudshoorn, tel:5263694.Kloosterweekend

Bent u toe aan een weekend stilte en verdieping? We mogen ook dit jaar weer een weekend meeleven in een abdij.
Het is een uitgelezen kans voor ons om te proeven van de rijkdom van het gebedsleven en de ingetogen stilte die hier gekoesterd wordt. Kosten 100,00 euro per persoon. Na een mooi en geslaagd weekend van het afgelopen jaar. Er kunnen in totaal 15 personen mee.

 

 

 

Informatie en opgeven voor al deze activiteiten kunt u bij Eveline Masetti: tel. 06-10571560 of ec.masetti@kerkpleinhaarlemnoord.nl