Zondag géén dienst in de Immanuelkerk

26 juni 2022

Locatie

Immanuelkerk


023-5252116

Beste Gemeenteleden,

Ds Mirjam Vermeij is ziek en kan helaas niet voorgaan in de Immanuelkerk op zondag 26 juni.
Het is niet gelukt om op deze korte termijn een vervanger te vinden.

In overleg met enkele leden van het moderamen van de kerkenraad is besloten om de dienst zoals die door Mirjam is voorbereid uit te stellen naar 28 augustus. Er is zondag a.s. dus geen dienst in de Immanuelkerk. Er is ook geen stream uitzending.
De dienst in de Oude Kerk gaat wel door.  En wat betreft de bakactie: neemt alles wat u bakt lekker mee naar Spaarndam.

Als u gebruik wilt maken van de autorijdienst kunt u contact opnemen met Coralie de Clerq (tel. 023 526 21 91)

Niet alle gemeenteleden ontvangen dit bericht. Bij de Immanuelkerk staan zondag enkele auto’s klaar om hen naar Spaarndam te brengen. De dienst in Spaarndam begint dan iets later om 10.15 uur.

In de hoop elkaar te ontmoeten op zondag,
Namens de kerkenraad,
Ilonka Boomsma

Online diensten vanuit de Immanuelkerk
Klik op de afbeelding hiernaast voor de live stream van de kerkdienst.
Deze start om 9.55 uur.

Terugkijken diensten vanuit de Immanuelkerk
Dit kan via kerkdienstgemist.nl onder het kopje ‘uitzendingen’ of klik op de afbeelding hiernaast.

 

Collecte
Met de QR-Code van Givt kunt u uw collectegeld doneren. Dit kan van zaterdag t/m maandag.
In de Zondagsberichten leest u de bestemming van de collectes.

Rechtsonder in het scherm van de live stream kerkdiensten staat ook een knop naar Givt.

U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer:
NL15 INGB 0005 9020 06 tnv Diaconie PKN Haarlem-Noord en Spaarndam