Zondag in de Oude Kerk

29 mei 2022

Locatie

Oude Kerk

Voorganger: dhr Anton Rolfes uit Oud-Beijerland
Organist: Xia Jia
Ouderling: Ko Plooij
Diaken: Ada de Vries
Lector: Johan Slik
Collectant: Jan de Graaf
Gastvrouwen: Gerda Bakker en Bea van Essen
Koster: Peter Duval Slothouwer
Mmv: Margiena vd Roest (dwarsfluit

(Bijna) terug naar normaal
Hanteren van de basisregels blijft belangrijk. Was regelmatig uw handen en blijf thuis bij klachten, dan zorgen wij voor voldoende frisse lucht in de kerk!

Welke maatregelen blijven nog?
– De Avondmaal procedure met de kleine glaasjes die u zelf pakt
– We begroeten elkaar nog niet met een handdruk
– Voor de overige kerkelijke activiteiten en bijeenkomsten gelden geen beperkingen meer. Het blijft van belang rekening te houden met diegenen die voorzichtig zijn.

Online diensten vanuit de Immanuelkerk
Klik op de afbeelding hiernaast voor de live stream van de kerkdienst.
Deze start om 19.20 uur.

Terugkijken diensten vanuit de Immanuelkerk
Dit kan via kerkdienstgemist.nl onder het kopje ‘uitzendingen’ of klik op de afbeelding hiernaast.

 

Collecte
Met de QR-Code van Givt kunt u uw collectegeld doneren. Dit kan van zaterdag t/m maandag.
In de Zondagsberichten leest u de bestemming van de collectes.

Rechtsonder in het scherm van de live stream kerkdiensten staat ook een knop naar Givt.

U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer:
NL15 INGB 0005 9020 06 tnv Diaconie PKN Haarlem-Noord en Spaarndam