Paaswake in de Oude Kerk

30 maart 2024

Locatie

Oude Kerk

Voorganger: ds. Werner Pietere
M.m.v. de Cantorij o.l.v. Carole Kroese en Aart Jan Huizing (solozang)

De dienst begint om 20.30 uur.

Collecte
Met de QR-Code van Givt kunt u uw collectegeld doneren. Dit kan van zaterdag t/m maandag.
In de Zondagsberichten leest u de bestemming van de collectes.

Rechtsonder in het scherm van de live stream kerkdiensten staat ook een knop naar Givt.

U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer:
NL15 INGB 0005 9020 06 tnv Diaconie PKN Haarlem-Noord en Spaarndam