Zondag in de Oude Kerk

4 februari 2024

Locatie

Oude Kerk

Voorganger: dr. Kick Bras
Organist: Marjon Ittner
M.m.v. De Cantorij o.l.v. Carole Kroese

De dienst begint om 10.00 uur.

Collecte
Met de QR-Code van Givt kunt u uw collectegeld doneren. Dit kan van zaterdag t/m maandag.
In de Zondagsberichten leest u de bestemming van de collectes.

Rechtsonder in het scherm van de live stream kerkdiensten staat ook een knop naar Givt.

U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer:
NL15 INGB 0005 9020 06 tnv Diaconie PKN Haarlem-Noord en Spaarndam