Zondag in de Oude Kerk (geen dienst in de Immanuelkerk)

30 april 2023

Locatie

Oude Kerk

Voorganger:
Organist: Rik Mbengue

Collecte
Met de QR-Code van Givt kunt u uw collectegeld doneren. Dit kan van zaterdag t/m maandag.
In de Zondagsberichten leest u de bestemming van de collectes.

U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer:
NL15 INGB 0005 9020 06 tnv Diaconie PKN Haarlem-Noord en Spaarndam