Palmpasen Kindermiddag

Ook dit jaar is er weer een Palmpasen Kindermiddag waar de kinderen een mooie Palmpasenstok gaan knutselen op Zaterdag 23 maart van 15-16 uur in de Immanuelkerk Je kunt je hieronder aanmelden: