Neem uw kerk op in uw testament

Heeft u het geloof en uw kerk in uw hart gesloten en wilt u dit graag doorgeven aan volgende generaties, dan is de kerk opnemen als gift in uw testament zeker een goede keuze.
In een speciale folder kunt u hier alles over lezen. Klik hier voor de folder. Deze is ook beschikbaar in de folderrekken van onze beide kerken en te verkrijgen via ons kerkelijk bureau. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met uw College van Kerkrentmeesters via het kerkelijk bureau.
De contactgegevens staan ook afgedrukt in de folder.