Gespreksgroep Rouwbegeleiding “De troostboom”

Er zijn meer mensen die een groot verlies hebben meegemaakt. Het kan fijn zijn om het verlies met anderen te delen. Misschien voel je je dan niet meer zo alleen in je verdriet. In een rouwgroep van minimaal 4 en maximaal 8 mensen kunnen deze emoties en verhalen gedeeld worden. Het is de bedoeling dat we 5 keer bij elkaar komen. Er zal ook een terugkomdag zijn. Deze rouwgroep is specifiek voor verlies aan de dood. Ik vind het belangrijk dat er binnen de bijeenkomsten tijd en ruimte is voor jouw verhaal en dat je je ervaringen, verdriet en andere emoties kan en mag delen met elkaar. Tijdens de rouwgroep bijeenkomsten werk ik met creatieve opdrachten en soms laat ik het initiatief bij jou om met een idee te komen. We zullen naar muziek luisteren, verhalen vertellen/voorlezen, gedichten schrijven en we zullen een voorwerp maken als herinnering.
Dag en tijd: woensdag, 10.00 – 12.00 uur.
Aanmelden voor zondag 30 september 2018 bij Eveline Masetti tel: 06 10571560 of ec.masetti@kerkpleinhaarlemnoord.nl
Na aanmelding volgt een intakegesprek.