Kerstcollecte Kerk in Actie, Kinderen in de knel

Deze collecte vindt plaats op eerste kerstdag in beide kerken.
Het thema dit keer is: 
Licht voor Syrische vluchtelingenkinderen in Libanon.

De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen Syriërs zijn het land ontvlucht en verblijven voornamelijk in buurlanden als Turkije. Libanon en Jordanië.
De vluchtelingen daar leven in extreme armoede. Kerk in Actie steunt via het ACT Alliancenetwerk kerken en kerkelijke organisaties in Libanon en Jordanië. Zij delen voedselpakketten uit en helpen ontheemden bij het zoeken naar onderdak en werk. Ook zorgen deze kerken en organisaties dat vluchtelingenkinderen onderwijs volgen en bieden zij psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen.

Als u niet in de dienst kunt zijn en toch wilt bijdragen dan kunt u uw gift overmaken op: NL89 ABNA 0457457457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte kinderen in de knel 25 december 2018.

Alvast hartelijk dank voor uw gift! 
Lia Mers, namens de ZWOcommissie