ds. Christien Dekker, 11 maart 2021

Change will come…

Een vrijwel lege kerk, een brandende paaskaars. Een paar vrouwen zitten stilzwijgend bij elkaar. Dan klinkt er muziek: change will come for you. Een van de vrouwen pinkt een traan weg. Help me mijn weg te vinden, had ze even daarvoor gebeden. Het lukt haar maar nauwelijks om haar hoofd boven water te houden. Maar nu slaat ze hoopvol haar ogen op.

When your world is cold and lonely
And time seems like it’s standing still
If what in your heart you find troubles only
Then remember it won’t always be a pill

Change will come for you
Change will come for you

Help me mijn weg te vinden. Misschien bidt u of jij dit ook weleens. Help mij, want ik weet het even niet meer! Misschien ben je vastgelopen in je werk of liep je relatie stuk. Misschien ben je iemand kwijtgeraakt of pieker je over de toekomst. Misschien heeft de crisis je lamgelegd. Help me mijn weg (weer) te vinden, God!

In deze veertigdagentijd kijken we naar Jezus. Hoe vindt hij zijn weg? Ook hij heeft momenten gekend waarop hij het niet meer wist. Zo lees je in Lucas 6 dat Jezus zich terugtrekt in de stilte en een hele nacht tot God bidt. Een hele nacht! Maar de volgende morgen weet hij weer wat hem te doen staat. Hij kiest twaalf leerlingen uit om hem op zijn weg te vergezellen. Die eenzame nacht heeft dus voor een doorbraak gezorgd. Hij staat zichzelf een inner circle toe, vrienden om zijn leven mee te delen.

Deze veertigdagentijd daagt ons uit om ook van die momenten te zoeken. Momenten van stilte en gebed. Wat heb ík nodig om verder te kunnen? Geef mij raad, inzicht, vertrouwen, God. Geef mij ook zo’n inner circle van mensen om mij heen met wie ik mijn leven kan delen.

Wat het ook is waar u/jij naar verlangt – één ding mogen we voor ogen houden: change will come. Verandering zal komen. Het is de kern van het evangelie. Weet je hoe Jezus het zegt? “Het koninkrijk van God is nabij!” (Marcus 1:15) Gods rijk van liefde, vrede en recht komt eraan. In Christus komt het naar je toe!

Wat een hoopvol bericht. “Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws”, schrijft Marcus dan ook (1:15). Laten we dat doen: geloof hechten aan dit goede nieuws. Dat valt niet altijd mee in een wereld waarin de zichtbare feiten andere dingen vertellen. Het onrecht dat voortduurt, de crisis die aanhoudt… En toch. Change will come! Nog even en het is Pasen.