Update Bethania in Moldavië

De gevolgen van de coronapandemie zijn ook in Moldavië voelbaar. Bethania, partner van Kerk in Actie, merkt dat ouderen en kinderen het nóg moeilijker hebben en de armoedeproblemen alleen maar groter worden. Vele gezinnen ontvangen praktische hulp, zoals een voedselpakket. “Zo kunnen we Gods liefde laten zien aan kwetsbare mensen.”

 

Gezonde maaltijd
Daniela (13) komt regelmatig naar het centrum. Ze kan er haar huiswerk maken en krijgt er een gezonde maaltijd. “Tijdens de pandemie had ik geen telefoon of computer. Gelukkig kon ik naar het centrum van Bethania komen om daar mijn lessen online te volgen. Ik kreeg ook eten, kleding en schoenen.”
Niet alleen gezinnen, ook eenzame ouderen kregen voedselpakketten. Er zijn er meer dan 550 uitgedeeld aan ouderen in vijf verschillende dorpen. Tachtig ouderen kregen iedere dag een lunch thuis bezorgd.

Bak-dakpannenactie voor Bethania in Moldavië
Wat was het zondag 24 oktober in de Immanuëlkerk weer een feestelijk gezicht al dat gebak wat voor ons project gebakken was.  Ook Spaarndam deed hier aan mee.  Heel veel dank voor alle bakkers. Ook Carolien de Boer met haar dakpannen van de kerk door haar kleurig opgevrolijkt was een mooie aanvulling. We hebben dan ook weer een mooi bedrag binnengehaald.Bij elkaar een bedrag van € 308,50

Voor deze actie stond de teller al op  1.332,00 zodat we mogen merken dat het project leeft in de gemeente waar we natuurlijk blij mee zijn.

Mocht u deze actie gemist hebben kunt altijd een gift overmaken op het rekeningnummer van de diaconie NL15 INGB 0005 9020 06 t.n.v. project Bethania Moldavië.