Gemeenteavond voordracht nieuwe predikant  

Bericht vanuit het moderamen:

Heden hebben wij bericht gekregen van de beroepingscommissie dat zij na een intensieve en mooie zoektocht een kandidaat-predikant heeft gevonden. Dat is verheugend nieuws! Maandag 9 mei vindt er daarom een extra vergadering van de kerkenraad plaats.

Als de kerkenraad de voordracht overneemt, is de volgende stap in het proces dat wij u uitnodigen voor een gemeentebijeenkomst om u daarover te informeren. Wij willen en mogen volgens onze plaatselijke regeling geen beroep uitbrengen zonder de gemeente daarin gehoord te hebben.

Ervan uitgaande dat het proces voorspoedig verloopt, hebben wij daarom alvast een gemeentebijeenkomst gepland op:

Woensdag 18 mei, van 18.30 – 20.30 uur in de Immanuelkerk

Na het raadplegen van u als gemeente kan de kerkenraad het besluit nemen om de betreffende predikant te beroepen. Wilt u woensdag 18 mei alvast vrijhouden voor deze gemeentevergadering ?

Met een hartelijke groet,
Ilonka Boomsma (voorzitter) en Bert Pinkster (scriba)