Zondag in de Immanuelkerk, Pinksteren (geen dienst in de Oude Kerk)

28 mei 2023

Locatie

Immanuelkerk


023-5252116

Voorganger: ds. Werner Pieterse
Organist: Aart Jan Huizing
m.m.v. De Cantorij o.l.v. Carole Kroese

De dienst begint om 10.00 uur.
Geen dienst in de Oude Kerk.

Online diensten vanuit de Immanuelkerk
Klik op de afbeelding hiernaast voor de live stream van de kerkdienst.
Deze start om 9.55 uur.

Terugkijken diensten vanuit de Immanuelkerk
Dit kan via kerkdienstgemist.nl onder het kopje ‘uitzendingen’ of klik op de afbeelding hiernaast.

 

Collecte
Met de QR-Code van Givt kunt u uw collectegeld doneren. Dit kan van zaterdag t/m maandag.
In de Zondagsberichten leest u de bestemming van de collectes.

Rechtsonder in het scherm van de live stream kerkdiensten staat ook een knop naar Givt.

U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer:
NL15 INGB 0005 9020 06 tnv Diaconie PKN Haarlem-Noord en Spaarndam