Zondag in de Oude Kerk, Hemelvaartsdag (geen dienst in de Immanuelkerk)

18 mei 2023

Locatie

Oude Kerk

Voorganger: ds. Werner Pieterse
Organist: Teun Zondag

Alleen dienst in de Oude Kerk.
De dienst begint om 10.00 uur.

Collecte
Met de QR-Code van Givt kunt u uw collectegeld doneren. Dit kan van zaterdag t/m maandag.
In de Zondagsberichten leest u de bestemming van de collectes.

U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer:
NL15 INGB 0005 9020 06 tnv Diaconie PKN Haarlem-Noord en Spaarndam