Stille Zaterdag in de Oude Kerk (geen dienst in de Immanuelkerk)

8 april 2023

Locatie

Oude Kerk

Voorganger: ds. Werner Pieterse
Organist: Aart Jan Huizing
M.m.v. de Cantorij o.l.v. Carole Kroese

Alleen dienst in de Oude Kerk.
De dienst begint om 21.30 uur.

Collecte
Met de QR-Code van Givt kunt u uw collectegeld doneren. Dit kan van zaterdag t/m maandag.
In de Zondagsberichten leest u de bestemming van de collectes.

U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer:
NL15 INGB 0005 9020 06 tnv Diaconie PKN Haarlem-Noord en Spaarndam