Witte Donderdag in de Oude Kerk (geen dienst in de Immanuelkerk)

6 april 2023

Locatie

Oude Kerk

Voorganger: ds. Werner Pieterse
Organist: Marjon Ittner

Dienst met Heilig Avondmaal
Alleen dienst in de Oude Kerk,
De dienst begint om 19.30 uur

Collecte
Met de QR-Code van Givt kunt u uw collectegeld doneren. Dit kan van zaterdag t/m maandag.
In de Zondagsberichten leest u de bestemming van de collectes.

Rechtsonder in het scherm van de live stream kerkdiensten staat ook een knop naar Givt.

U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer:
NL15 INGB 0005 9020 06 tnv Diaconie PKN Haarlem-Noord en Spaarndam