Verhalenhuis voorbeeldproject ‘Kerk in de buurt’

Verhalenhuis Haarlem, het kerkelijk vernieuwingsproject van de Protestantse Gemeente Haarlem-Noord en Spaarndam is uitgekozen door het PKN project Kerk in de buurt als een van de vijf succesvolle voorbeeldprojecten die landelijk navolging kunnen krijgen. Kerk in de buurt wil gemeentes inspireren en helpen om op jullie plek geloof, hoop en liefde te delen. Dat doen ze praktisch en realistisch, maar ook enthousiast en verwachtingsvol. Op de website www.kerkindebuurt.nl staat meer informatie.

Kerk in de buurt helpt kerken die relaties willen opbouwen met mensen in hun dorp of wijk. Met een praktische startgids kun je ontdekken wat past bij je buurt en bij de eigen gemeente. En er is begeleiding om te kiezen en te starten met een initiatief. Samen ontwikkelden de Protestantse Kerk in Nederland en de 3G kerken materialen voor kerken en geloofsgemeenschappen, die relaties willen aangaan met mensen in hun dorp of wijk. Een praktische startgids helpt antwoorden vinden op vragen als: welke boodschap hebben we als kerk? Hoe komen we in contact met buurtbewoners? Met wie kunnen we samenwerken? Op dit moment zijn de volgende initiatieven uitgewerkt: het verhalenhuis, huiskamer van de wijk, buurtsoep, het mobiele kerkje en de ontmoetingstuin. Alle initiatieven zijn vanuit de praktijk ontstaan en helpen kerken om relaties te leggen met mensen in de buurt. De initiatieven zijn zo beschreven dat je daarmee in principe zelfstandig uit de voeten kunt. Je kunt ook begeleiding krijgen vanuit de betrokken organisaties bij het kiezen uit de voorbeeld-initiatieven of bij het ontwikkelen van een eigen initiatief.