Groene Horizon kerkdiensten

Verhalenhuis Haarlem biedt dit seizoen een serie films, diensten, theater, concerten en lezingen aan over groene inspiratie en spiritualiteit onder de noemer: De Groene Horizon. De Immanuelkerk sluit aan bij de Groene Horizon serie, door vanuit de protestants christelijke invalshoek verdere verdieping en verbreding aan te reiken. Voor iedereen die geïnteresseerd is in dit thema en benieuwd is hoe een vernieuwende kerk dit benadert.

In drie kerkdiensten komt aan de orde hoe de bijbel spreekt over de schepping en de verantwoordelijkheid van de mens in de schepping. Vaak wordt beweerd dat de bijbel de mens de vrijheid geeft om de natuur te onderwerpen en met de dieren te doen wat hij wil. Niets is minder waar. De bijbel gaat uit van de eenheid tussen mens en natuur in wederzijdse afhankelijkheid. Dat vraagt om respectvol omgaan met het milieu.

Zondag 6 oktober, 10.00 uur – De mens in de schepping volgens Psalm 8
Zondag 13 oktober, 10.00 uur – JEUGDDIENST Mens en schepping volgens Genesis 1 en 2 met kinderkoor Living Colours
Zondag 20 oktober, 10.00 uur – Mens en schepping in het Nieuwe Testament

Toegang gratis, aanmelden niet nodig
Duur dienst: ongeveer 1 uur
Gratis koffie, thee na afloop