• Zondag in de Oude Kerk

    26 september 2021
  • Zondag in de Immanuelkerk

    26 september 2021

Afscheid dr. ds. René H. van der Rijst

Met grote droefheid moeten wij u mededelen dat René van der Rijst, onze predikant van de PG Haarlem-Noord en Spaarndam, afgelopen zondagavond 18 april, thuis is overleden temidden van zijn geliefden Annemariek, Tessa, Tomas en Job. Hij was al enige tijd ernstig ziek. De laatste tijd ging het redelijk goed met hem. Helaas traden er onlangs ernstige complicaties op, die niet…

ds. Christien Dekker, 11 maart 2021

Change will come… Een vrijwel lege kerk, een brandende paaskaars. Een paar vrouwen zitten stilzwijgend bij elkaar. Dan klinkt er muziek: change will come for you. Een van de vrouwen pinkt een traan weg. Help me mijn weg te vinden, had ze even daarvoor gebeden. Het lukt haar maar nauwelijks om haar hoofd boven water te houden. Maar nu slaat…

ds. Mirjam Vermeij, 6 januari 2021

Laat ik mijn eerste bijdrage in 2021 beginnen met een lofzang. Een ode aan de vrijwilligers in de Immanuelkerk en de Oude Kerk. Zij verrichten met veel enthousiasme zo veel kerkenwerk. Of het nu gaat om de kelder opruimen, het Noorderkwartier rondbrengen, zingen in de kerkdiensten, of mensen opbellen – het is allemaal nuttig en nodig. En dan is er…