• Zondag in de Oude Kerk

  19 mei 2024
 • Zondag in de Immanuelkerk

  19 mei 2024
 • Zondag in de Immanuelkerk

  26 mei 2024
 • Zondag in de Oude Kerk

  2 juni 2024
 • Zondag in de Immanuelkerk

  9 juni 2024
 • Zondag in de Oude Kerk

  16 juni 2024

Zondagswoorden: een preek voor door de week.

Op verzoek deel ik vanaf Kerstavond mijn (zondagse) preek met ieder die zich daarvoor aanmeldt. Wilt u de preek nog eens nalezen en u op deze bijna wekelijkse ‘zondagswoorden’ abonneren? Mail dan uw naam naar zondagswoorden@kerkpleinhaarlemnoord.nl Ds. Werner Pieterse

Einde Fancy fair Immanuelkerk

De organisatoren van onze Fancy Fair hebben onlangs met elkaar overlegd over “hoe nu verder”. Dit heeft geleid tot een gesprek op 15 januari tussen deze organisatoren en ondergetekende namens de Kerkenraad.Direct kwam het onderwerp ter sprake: het aantal vrijwilligers voor de Fancy Fair neemt dramatisch af. Ouderen worden niet vervangen door nieuw jong bloed. De huidige organisatoren zijn unaniem:…

Zomerse rommelmarkten in Spaarndam

Op de laatste drie zaterdagen van juli en de eerste twee van augustus, op 13, 20, 27 juli, 3 en 10 augustus. Hebt u spullen die in de weg staan of vanwege een verhuizing, dan kunt u die inleveren op de eerste woensdagmorgen van de maand: op 3 april, 1 mei,  5 juni en 3 juli  bij de Oude Kerk….