Nieuwste berichten

Actie Vakantietas weer geslaagd

HAARLEM – De feestelijke kindermiddag van Actie Vakantietas Haarlem was zaterdag 13 juli. Al een aantal jaar worden er 250 tasjes door de deelnemende kerken, gevuld met speelgoed en net voor de zomervakantie, via de Speelgoedbank Haarlem uitgedeeld aan kinderen waar thuis weinig geld is. 

Zondagswoorden: een preek voor door de week.

Op verzoek deel ik vanaf Kerstavond mijn (zondagse) preek met ieder die zich daarvoor aanmeldt. Wilt u de preek nog eens nalezen en u op deze bijna wekelijkse ‘zondagswoorden’ abonneren? Mail dan uw naam naar zondagswoorden@kerkpleinhaarlemnoord.nl Ds. Werner Pieterse

Einde Fancy fair Immanuelkerk

De organisatoren van onze Fancy Fair hebben onlangs met elkaar overlegd over “hoe nu verder”. Dit heeft geleid tot een gesprek op 15 januari tussen deze organisatoren en ondergetekende namens de Kerkenraad.Direct kwam het onderwerp ter sprake: het aantal vrijwilligers voor de Fancy Fair neemt

Zomerse rommelmarkten in Spaarndam

Op de laatste drie zaterdagen van juli en de eerste twee van augustus, op 13, 20, 27 juli, 3 en 10 augustus. Hebt u spullen die in de weg staan of vanwege een verhuizing, dan kunt u die inleveren op de eerste woensdagmorgen van de

Actie vakantietas 2023

De diaconie wil ook dit jaar kinderen die niet op vakantie kunnen door wat voor omstandigheden dan ook, verrassen met een rugtasje met wat speelgoed voor de zomervakantie. Net als vorig jaar werken we samen met de diaconie van de Protestantse Gemeente van Haarlem Centrum,

Fancy Fair op zaterdag 4 november

De jaarlijkse fancy fair wordt ieder jaar gehouden op de eerste zaterdag van november, dit jaar is dat dus zaterdag 4 november. Van 10.00-15.30 uur kunt u weer fijn rondscharrelen tussen de 2e hands artikelen. Maar voor het zover is, hebben we wel tweedehands artikelen nodig,

Gemeenteavond voordracht nieuwe predikant  

Bericht vanuit het moderamen: Heden hebben wij bericht gekregen van de beroepingscommissie dat zij na een intensieve en mooie zoektocht een kandidaat-predikant heeft gevonden. Dat is verheugend nieuws! Maandag 9 mei vindt er daarom een extra vergadering van de kerkenraad plaats. Als de kerkenraad de voordracht overneemt, is

Feest van de Geest

Op 24 mei zal burgemeester Wienen Feest van de Geest openen. Dit feest, dat elke twee jaar gehouden wordt in ruim honderd kerken in heel Nederland, zal nu voor de derde keer ook in Haarlem en omstreken plaatsvinden. Vijf kerken doen mee: De RK St.

Kinderkerkkamp is terug!

  We gaan weer op kinderkerkkamp! Gaan jullie mee van vrijdagavond 24 t/m zondagmiddag 26 juni? Iedereen van 7 t/m 12 jaar mag mee, ook vriendjes of vriendinnetjes die niet in de kerk komen. De kosten zijn zoals altijd zo laag mogelijk gehouden: €30. We

Kaarsje voor Oekraïne

Vrijdag 18 maart – Kaarsje voor de vrede. De Immanuelkerk gaat vrijdagavond open van 19:00 tot 20:00 uur voor ieder die een kaarsje wil aansteken voor de vrede in en om Oekraïne. Een stil momentje van bezinning. Iedereen is welkom.